Wydział
Informatyki i Telekomunikacji

Zapytania ofertowe


Zapytania ofrtowe na przeprowadzenie prac badawczych
1. Oferta cenowa - pobierz
2. Pzeprowadzenie prac badawczych w projekcie pn. ,,Detekcja zmanipulowanych treści audio-wideo w celu ochrony pzed rozpzestzenianiem wiadomości o charakterze deepfake" w fazie 1 - pobierz
3. Prowadzenie prac związanych z analizą i przetwarzaniem danych audio i video w ramach wsparcia realizacji zadań w projekcie pn. ,,Detekcja zmanipulowanych treści audio-wideo w celu ochrony przed rozprzestrzenianiem wiadomości o charakterze deepfake" - pobierz

Oferta cenowa - -pobierz
Prace badawcze w projekcie INFOSTRATEG_2 - pobierz
Analiza i przetwarzanie danych audio-video w projekcie INFOSTRATEG_2 - pobierz

Zapytania ofrtowe chmura obliczeniowa
1. Chmura obliczeniowa new - pobierz
2. Zapytanie ofertowe chmura - pobierz

Ogłoszenia o wyborze najkorzystniejszej oferty

1. ogłoszenia o wyborze najkorzystniejszej oferty na zakup notebooków do realizacji zadań w projekcie pn. „Detekcja zmanipulowanych treści audio-wideo w celu ochrony przed rozprzestrzenianiem  wiadomości o charakterze deepfake”, w szczególności do wykonywania badań naukowych i prac rozwojowych zaplanowanych w ww. projekcie - pobierz
2. ogłoszenia o wyborze najkorzystniejszej oferty na zakup materiałów video do realizacji zadań projekcie pn. „Detekcja zmanipulowanych treści audio-wideo w celu ochrony przed rozprzestrzenianiem  wiadomości o charakterze deepfake” - pobierz

Zapytania ofrtowe w projekcie INFOSTRATEG

1. Analiza i przetwarzanie danych audio-video w projekcie INFOSTRATEG - pobierz
2. Prace badawcze w projekcie INFOSTRATEG - pobierz
3. Zakup materiałów video do projektu INFOSTRATEG - pobierz
4. Chmura - pobierz
5. Zakup notebooków- pobierz
6. Wyjaśnienia do zapytania ofertowego_deepfake - pobierz
7. Oferta cenowa - pobierz
[Mieczysław Mucha, 2022-05-11 09:37]
 • ADRES
 • Siedziba (mapa): 
  ul. Warszawska 24, 31-155 Kraków, Polska
  Wydział Architektury (lewy parter)

 • COPYRIGHT
 • Wszystkie prawa zastrzeżone
  Wydział Informatyki i Telekomunikacji
  Politechnika Krakowska