Wydział
Informatyki i Telekomunikacji

Trzecia Misja Uczelni


Współczesna uczelnia ma do wypełnienia trzy podstawowe misje: pierwszą jest kształcenie, drugą działalność badawcza, a trzecią kreowanie wzajemnych relacji z otoczeniem. Celem trzeciej misji jest opracowanie i realizacja programów kształcenia i działań dydaktycznych, kursów czy szkoleń we współpracy z podmiotami działającymi na rzecz edukacji, takimi jak np. jednostki samorządu terytorialnego czy organizacje pozarządowe. Efektem tych działań ma być upowszechnianie i popularyzacja wyników badań oraz ich wdrażanie, w tym komercjalizacja. W takie działania wpisuje się wiele wydarzeń organizowanych na Wydziale.

Jednym z prowadzonych obecnie działań jest wdrażany przez Katedrę Matematyki Stosowanej Wydziału Informatyki i Telekomunikacji Politechniki Krakowskiej projekt pod nazwą Kalejdoskop Matematyczny.

Projekt Kalejdoskop Matematyczny realizowany jest w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 i współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego WND-POWR.03.01.00-00-T044/18

[ , 2019-09-30 21:11]
 • ADRES
 • Siedziba (mapa): 
  ul. Warszawska 24, 31-155 Kraków, Polska
  Wydział Architektury (lewy parter)

 • COPYRIGHT
 • Wszystkie prawa zastrzeżone
  Wydział Informatyki i Telekomunikacji
  Politechnika Krakowska