Wydział
Informatyki i Telekomunikacji

Matematyka Stosowana


Matematyka stosowana - nowy praktyczny kierunek na PK!
 
Politechnika Krakowska oferuje studia inżynierskie na nowym kierunku o profilu praktycznym - matematyce stosowanej. Kierunek jest prowadzony przez Wydział Informatyki i Telekomunikacji.
 
Studia trwają 7 semestrów, absolwent uzyskuje tytuł inżyniera.
 
Studenci matematyki stosowanej (o profilu praktycznym) łączą zdobywanie wiedzy matematycznej i informatycznej z dużą liczbą godzin praktyk i staży. Studia dostarczają wiedzy o praktycznym wykorzystaniu matematyki, rozwijają kreatywność oraz kształcą umiejętności: logicznego myślenia i dedukcji, pracy w zespole, negocjowania, perswazji i zarządzania.
Po trzecim semestrze studenci wybierają jedną z trzech specjalności: 

MATEMATYKA W FINANSACH I EKONOMII 
MATEMATYKA Z INFORMATYKĄ 
ANALITYKA DANYCH 
 
 
 Absolwent matematyki stosowanej nabywa umiejętności:
• posługiwania się dużymi bazami danych;
• budowania modeli matematycznych dla zagadnień z różnych obszarów (np. przyrodniczych, inżynierskich, ekonomicznych lub związanych z technologiami informatycznymi) oraz oceny ich          poprawności; 
• stosowania narzędzi matematycznych i informatycznych w finansach i analizie danych; 
• stosowania metod eksploracji danych i metod uczenia maszynowego; 
• praktycznego rozwiązywania problemów decyzyjnych oraz zarządzania projektami grupowymi. 
 
 
Nabyte umiejętności predestynują absolwentów do szukania zatrudnienie w sektorach finansowym, bankowym i bezpieczeństwa publicznego (w szczególności cyfrowego), ubezpieczeniach, administracji państwowej i samorządowej, branży telekomunikacyjnej i informatycznej oraz firmach i międzynarodowych korporacjach, na stanowiskach, na których liczy się umiejętność logicznego myślenia i szybkiej dedukcji, kreatywność, umiejętność negocjacji i perswazji, współdziałania i kompleksowego rozwiązywania problemów. 
 
Dalsze informacje na stronie: kms.pk.edu.pl/?page_id=1001
 

[Mieczysław Mucha, 2023-11-29 17:25]
 • ADRES
 • Siedziba (mapa): 
  ul. Warszawska 24, 31-155 Kraków, Polska
  Wydział Architektury (lewy parter)

 • COPYRIGHT
 • Wszystkie prawa zastrzeżone
  Wydział Informatyki i Telekomunikacji
  Politechnika Krakowska