Wydział
Informatyki i Telekomunikacji

PraktykiUWAGA! REGULAMIN WRAZ Z ZAŁĄCZNIKAMI OBOWIĄZUJE WYŁĄCZNIE DLA PRAKTYK, KTÓRE ZAKOŃCZĄ SIĘ PRZED KOŃCEM SEMESTRU ZIMOWEGO 2022/23
NOWA PROCEDURA ZOSTANIE OPUBLIKOWANA WKRÓTCE
Realizacja praktyki awansem wymaga zgody Dziekana.


Regulamin praktyk studenckich
pobierz
Załącznik nr 2 - sprawozdanie (wymagane) - pobierz
Załącznik nr 3 - ankieta oceny praktyki (wymagane) - pobierz

Załącznik nr 1 - porozumienie z podmiotem gospodarczym (dla kierunków ogólnoakademickich: Informatyka, Matematyka porozumienie jest opcjonalne - na prośbę jednostki przyjmującej na praktykę) - pobierz
Wypełnione porozumienie z załączonym planem praktyki w pierwszej kolejności podpisywane jest przez podmiot przyjmujący na praktykę.

Stanowisko interpretacyjne nr 4/2020 Prezydium PKA z dnia 2 lipca 2020 r. w sprawie osiągania i weryfikacji efektów uczenia się przypisanych do praktyk zawodowych - pobierz
[Daniel Grzonka, 2022-11-14 15:02]

W związku z licznymi pytaniami w sprawie odbywania obowiązkowych praktyk studenckich, informujemy, że:

 1. Zgodnie z § 3 Regulaminu praktyk studenckich na WIiT : „Program praktyki winien być związany ze studiowanym kierunkiem oraz być zgodny ze zdobywaną wiedzą w czasie trwania studiów. W ramach praktyki, praktykant wykorzystuje tę wiedzę przy realizacji określonych zadań.”
 2. Porozumienie w sprawie praktyk dla kierunków ogólnoakademickich (Informatyka, Matematyka) nie jest wymagane przez Uczelnię – podpisywane jest w przypadku, gdy zażąda tego jednostka przyjmująca studenta na praktyki.
 3. Porozumienie winno być podpisane przed rozpoczęciem praktyki – porozumienia bez podpisu ze strony jednostki przyjmującej na praktyki nie będą przyjmowane.
 4. Do porozumienia bezwględnie należy dołączyć program praktyki – porozumienia bez programu praktyki nie będą przyjmowane.
 5. Komplet dokumentów do porozumienia należy złożyć nie później niż na 2 tygodnie przed rozpoczęciem praktyk. W okresie wakacji dokumenty nie są przyjmowane.
[Daniel Grzonka, 2022-07-11 13:02]
Pełnomocnikiem Dziekana ds. praktyk i kontaktu z firmami w obszarze nauk informatycznych jest Pan dr inż. Piotr Łabędź
Pełnomocnikiem Dziekana ds. praktyk i kontaktu z firmami w obszarze nauk matematycznych jest Pan dr Krzysztof Wesołowski

Opcjonalne porozumienia z podmiotami gospodarczymi podpisuje Prodziekan ds. kształcenia
[Daniel Grzonka, 2021-06-28 23:15]

Istnieje możliwość odbycia praktyki w administracji publicznej w ramach rządowego programu praktyk studenckich. Informacje na stronie:oferty.praca.gov.pl.

[Mieczysław Mucha, 2019-06-11 19:32]

Zapraszamy na strony internetowe: 

- Serwisu Badań Naukowych Politechniki Krakowskiej - www.nauka.pk.edu.pl

- Centrum Transferu Technologii Politechniki Krakowskiej - www.transfer.edu.pl

[Mieczysław Mucha, 2019-06-11 19:32]
[Mieczysław Mucha, 2018-06-28 09:34]
 • ADRES
 • Siedziba (mapa): 
  ul. Warszawska 24, 31-155 Kraków, Polska
  Wydział Architektury (lewy parter)

 • COPYRIGHT
 • Wszystkie prawa zastrzeżone
  Wydział Informatyki i Telekomunikacji
  Politechnika Krakowska