Wydział
Informatyki i Telekomunikacji

AKTUALNOŚCI


Subskrybuj Kanał RSS

Firma organizuje nabór na praktyki więcej informacji kliknij

Informujemy, że w związku z zawieszeniem zajęć dydaktycznych na PK, przedłużeniu do dnia 26.04.2020 r. ulega termin uzupełnienia braków punktowych w ramach rejestracji na kolejny semestr z długiem kredytowym. Jednocześnie informujemy, że w przypadku przedłużenia zawieszenia zajęć, termin ten również ulegnie stosownemu przesunięciu.
Informujemy, że zgodnie z Zarządzeniem nr 27 Rektora PK z dnia 20.03.2020 r. zostają przesunięte terminy wnoszenia opłat za usługi edukacyjne.
 
Zajęcia dydaktyczne z obowiązkowego przedmiotu Wychowanie Fizyczne na platformie e-­learningowej dla studentów wszystkich wydziałów I i II stopnia objętych planem.
 
Szanowni Państwo, 
Dziekanat Wydziału Informatyki i Telekomunikacji pełni dyżury codziennie w godzinach 10.00 - 13.00. Informujemy, że przyjmujemy tylko w sprawach wymagających kontaktu osobistego po uprzednim ustaleniu terminu telefonicznie lub mailowo.
 
Zarządzenie Nr 23 Rektora PK z dnia 11 marca 2020r. znak R.0201.29.2020 w sprawie działań mających na celu zapobieganie oraz przeciwdziałanie zakażeniom koronawirusem SARS-CoV-2 pobierz
Szanowni Państwo,
w związku z wprowadzeniem stanu zagrożenia epidemicznego na terenie całego kraju, Wydziałowa Komisja Wyborcza w porozumieniu z władzami Dziekańskimi informuje, że wszystkie planowane zebrania wyborcze zostają odwołane. Czytaj więcej
Elektroniczne legitymacje studenckie czytaj więcej.
"Ogłoszenie Studium Praktycznej Nauki Języków Obcych PK" - pobierz 
Szanowni Państwo,
 
w związku komunikatem Ministerstwa Spraw Zagranicznych oraz Głównego Inspektora Sanitarnego, dot. sytuacji związanej z wystąpieniem przypadków koronawirusa SARS-CoV-2, JM Rektor PK prof. Jan Kazior wydał komunikat tutaj zobacz komunikat 

Politechnika Warszawska i Siemens Sp. z o.o. zapraszają naukowców, zespoły badawcze oraz absolwentów studiów I i II stopnia do udziału w Konkursie o Nagrodę Siemensa. Zgłoszenia przyjmowane są do 30 kwietnia 2020 r.

IT masters 
W ramach projektu  POWER (Program Operacyjny Wiedza, Edukacja, Rozwój) planowany jest cały cykl interesujących warsztatów i szkoleń dla studentów Politechnniki Krakowskiej. (pobierz)
Oferta stypendialna DAAD na rok akademicki 2020/2021  skierowana jest do studentów, absolwentów, doktorantów oraz naukowców z polskich uczelni. Szczegółowa oferta stypendialna, inne pomocne informacje oraz kontakt do DAAD w Warszawie znajduje się na stronie www.daad.pl
Dzięki uprzejmości Nokia Garage Wrocław udostępnione zostały dla studentów specjalnosci Teleinformatyka opracowania stanowiące nieocenioną pomoc dydaktyczną (materiały uzupełniające np. do przedmiotu Systemy telekomunikacji ruchomej). Zapraszamy do lektury ...
Ważne : studenci studiów niestacjonarnych 
Przypominamy, że zgodnie z Regulaminem Studiów student ma obowiązek terminowego wnoszenia opłat za studia lub usługi edukacyjne (Regulamin Studiów Wyższych na Politechnice Krakowskiej § 6 pkt. 9).
 • ADRES
 • Siedziba (mapa): 
  ul. Warszawska 24, 31-155 Kraków, Polska
  Wydział Architektury (lewy parter)

 • TELEFONY
 • Dziekanat kontakt: dane kontaktowe
  Administracja Wydziału:
   12 628 31 52
  Biuro Dziekana: 12 628 31 58

 • COPYRIGHT
 • Wszystkie prawa zastrzeżone
  Wydział Informatyki i Telekomunikacji
  Politechnika Krakowska