Wydział
Informatyki i Telekomunikacji

AKTUALNOŚCI


Subskrybuj Kanał RSS

Harmonogram spotkań organizacyjnych dla studentów rozpoczynających w roku akademickim 2020/21 studia stacjonarne I stopnia na kierunkach Informatyka, Matematyka i Matematyka stosowana pobierz.
ZARZĄDZENIE NR 93 Rektora Politechniki Krakowskiej im. Tadeusza Kościuszki z dnia 15 września 2020 r.znak R.0201.107.2020 w sprawie zasad zwrotu zadatków wpłaconych z tytułu rezerwacji miejsc w Domach Studenckich PK na rok akademicki 2020/2021
Uwaga! Ważna informacja dotycząca składania wniosków o stypendium Rektora - pobierz
Studenci ubiegający się o przyznanie stypendium ministra za znaczące osiągnięcia na rok akademicki 2020/21 proszeni są o zapoznanie  się i postępowanie zgodnie z załączoną procedurą pobierz procedurę.
Aktualizacja organizacji zajęć dydaktycznych w semestrze zimowym 2020/21 
Szanowni Studenci oraz Kandydaci na studentów,
Informujemy, że na Wydziale Informatyki i Telekomunikacji planuje się organizację zajęć dydaktycznych w semestrze zimowym 2020/21.
Zasady organizacji zajęć z języków obcych 2020_2021 - pobierz
Ogłoszenie z dnia 12.05.2020r. w sprawie terminarza przeprowadzania kwalifikacji na przedmioty wybieralne realizowane w roku akademickim 2020/21 na Wydziale Informatyki i Telekomunikacji PK pobierz
IT masters 
W ramach projektu  POWER (Program Operacyjny Wiedza, Edukacja, Rozwój) planowany jest cały cykl interesujących warsztatów i szkoleń dla studentów Politechnniki Krakowskiej. (pobierz)
Dzięki uprzejmości Nokia Garage Wrocław udostępnione zostały dla studentów specjalnosci Teleinformatyka opracowania stanowiące nieocenioną pomoc dydaktyczną (materiały uzupełniające np. do przedmiotu Systemy telekomunikacji ruchomej). Zapraszamy do lektury ...
Ważne : studenci studiów niestacjonarnych 
Przypominamy, że zgodnie z Regulaminem Studiów student ma obowiązek terminowego wnoszenia opłat za studia lub usługi edukacyjne (Regulamin Studiów Wyższych na Politechnice Krakowskiej § 6 pkt. 9).
 • ADRES
 • Siedziba (mapa): 
  ul. Warszawska 24, 31-155 Kraków, Polska
  Wydział Architektury (lewy parter)

 • TELEFONY
 • Dziekanat kontakt: dane kontaktowe
  Administracja Wydziału:
   12 628 31 52
  Biuro Dziekana: 12 628 31 58

 • COPYRIGHT
 • Wszystkie prawa zastrzeżone
  Wydział Informatyki i Telekomunikacji
  Politechnika Krakowska