Wydział
Informatyki i Telekomunikacji

Najczęściej zadawane pytania 1. Gdzie znajdę informacje na temat przysługujących mi praw i obowiązków? Gdzie w pierwszej kolejności powinienem szukać informacji?
 2. Gdzie znajdę informacje na temat obowiązujących mnie terminów?
 3. Jakie warunki muszę spełnić wnioskując o urlop nieuwarunkowany?
  • Kwestia urlopów szczegółowo opisana jest w § 25 Regulaminu Studiów. Aby uzyskać zgodę na urlop nieuwarunkowany (bez przyczyny) należy zaliczyć pierwszy rok studiów I stopnia lub pierwszy semestr studiów II stopnia, ponadto należy zaliczyć wszystkie dotychczasowe semestry. Urlop taki można uzyskać jeden raz w trakcie trwania studiów, i nie może on trwać dłużej niż dwa semestry.
 4. Co zrobić w przypadku utraty legitymacji? Jaki jest koszt duplikatu legitymacji?
  • Wniosek o wydanie duplikatu legitymacji (dostępny na stronie: https://it.pk.edu.pl/?page=dip) należy złożyć do Dziekanatu Wydziału załączając dokument potwierdzający kradzież legitymacji lub ogłoszenie do prasy bądź portali internetowych o jej zgubieniu.
 5. Co się dzieje w przypadku niezaliczenia przedmiotu realizowanego awansem?
  • Przedmioty niezaliczone skutkują ich powtarzaniem oraz stosowną opłatą za powtarzanie.
 6. Co zrobić w przypadku zmiany danych osobowych/danych kontaktowych/adresu zameldowania lub korespondencyjnego?
  • Zmiany te powinny zostać zgłoszone niezwłocznie do Dziekanatu Wydziału. W przypadku zmiany nazwiska lub adresu zameldowania należy dołączyć stosowne urzędowe zaświadczenie.
 7. Co zrobić w przypadku powtarzania zajęć z języka obcego lub wychowania fizycznego?
  • Tuż przed rozpoczęciem semestru lub w trakcie pierwszych dni nowego semestru należy zgłosić się odpowiednio do Studium Języków Obcych PK (w przypadku zajęć z języka obcego) lub Centrum Sportu i Rekreacji PK (w przypadku zajęć z wychowania fizycznego).
 8. Mam problem, który nie jest określony regulaminem i przepisami wydziałowymi. Co powinienem w takiej sytuacji zrobić?
 9. ...

Wkrótce więcej...

[Daniel Grzonka, 2022-11-04 17:38]
 • ADRES
 • Siedziba (mapa): 
  ul. Warszawska 24, 31-155 Kraków, Polska
  Wydział Architektury (lewy parter)

 • COPYRIGHT
 • Wszystkie prawa zastrzeżone
  Wydział Informatyki i Telekomunikacji
  Politechnika Krakowska