Wydział
Informatyki i Telekomunikacji

Przedstawiciele Wydziału w Radach, Senacie, Komisjach Senackich i Rektorskich


Poszerzone Kolegium Rektorskie

dr hab. inż. Paweł Pławiak, prof. PK - Dziekan WIiT


Rada Naukowa Centrum Doskonalenia Badań Naukowych

dr hab. Joanna Kołodziej, prof. PK (Katedra Informatyki F-1)


Członkowie Senatu


dr hab. inż. Michał Bereta, prof. PK (Katedra Informatyki F-1) 
dr Mariusz Jużyniec (Katedra Matematyki Stosowanej F-2)
mgr inż. arch. Tomasz Malec (Administracja Wydziału Informatyki i Telekomunikacji F-0)
dr hab. inż. Paweł Pławiak, prof. PK - Dziekan WIiT, z głosem doradczym


Członkowie Komisji Senackich

dr hab. inż. Michał Bereta, prof. PK
(F-1) - Senacka Komisja ds. Rozwoju Kadr, Senacka Komisja Statutowa
dr inż. Daniel Grzonka (F-1) - Senacka Komisja ds. Dydaktyki
dr hab. inż. arch. Paweł Ozimek, prof. PK (F-1) - Senacka Komisja ds. Gospodarki, Budżetu i Finansów, przewodniczący komisji
dr Marek Malinowski (F-2) - Senacka Komisja ds. Gospodarki, Budżetu i Finansów
dr inż. Anna Jasińska-Suwada (F-1) - Senacka Komisja Etyki
dr inż. Wojciech Książek (F-1) - Senacka Komisja ds. Jakości Kształcenia


Członkowie Komisji Rektorskich

dr hab. inż. Paweł Pławiak, prof. PK (F-1) - Rektorska Komisja ds. Odznaczeń
dr Artur Piękosz (F-2) - Rektorska Komisja ds. Nagród Rektora za utworzenie e-kursów na PK
mgr inż. Witold Kulig (F-03) - Rektorska Komisja ds. Inwestycji i Remontów
mgr inż. Mieczysław Mucha (F-03) - Rektorska Komisja ds. BHP


Rada Szkoły Doktorskiej Politechniki Krakowskiej

dr hab. inż. Michał Bereta, prof. PK (F-1) 


Uczelniana Komisja Wyborcza

prof. dr hab. inż. Waldemar Rachowicz (F-1)
 

Komisja Dyscyplinarna ds. Studentów i Doktorantów

dr Adam Marszałek (F-1)


Komisja Antymobbingowa

dr hab. inż. Michał Bereta, prof. PK (F-1)
mgr Anna Ristic-Malec (F-0)


Rada Fundacji Politechniki Krakowskiej

dr inż. Daniel Grzonka (F-1) 


Rada Naukowa FutureLab PK

dr inż. Daniel Grzonka (F-1)


Rada Muzeum Politechniki Krakowskiej

dr hab. Jan Koroński, prof. PK (F-2)


Rada Programowa Radia "Nowinki"

dr inż. Paweł Jarosz (F-1)


Rada Programowa Centrum Badań i Rozwoju Urządzeń Przemysłowych "CEBEA"

prof. dr hab. Stanisław Drożdż (F-1)


Skaut Technologii z ramienia CTT na WIiT

dr inż. Daniel Grzonka (F-1)


Rada Biblioteczna

prof. dr hab. Stanisław Drożdż (F-1)

[Mieczysław Mucha, 2023-10-10 13:15]
PRACUJ NA WIiT
Pracuj na WIiT
REKRUTACJA
Harmonogram dyżurów
II stopień - podział na specjalności
Program studiów(syllabus)
Rejestracja na studia
Serwis Rekrutacyjny PK
Studia Stacjonarne i Niestacjonarne
Informatyka
Matematyka
Wirtualny Spacer PK
Wydziałowa Komisja Rekrutacyjna
SPOŁECZEŃSTWO
Rada Społeczno - Gospodarcza
Trzecia Misja Uczelni
Współpraca KMS
STUDENCI
Ankiety PK
CEWSA
Koła Naukowe
Inne studenckie koła naukowe PK
Koło Naukowe COSMO
Koło Naukowe Informatyków Politechniki Krakowskiej
Studenckie Koło Naukowe Grafiki Komputerowej Visgraph
Studenckie Koło Naukowe Matematyków
Microsoft Azure for Education
Na studiach
Dodatkowe zajęcia z języka obcego
Dyplomy, egzamin dyplomowy
Harmonogram sesji egzaminacyjnej
Konkursy na prace dyplomowe
Oferty praktyk i staży
Organizacja Roku Akademickiego
Praktyki studenckie
Programy stypendialne
Przedmioty wybieralne
Rozkłady zajęć
Office 365 Education
Opiekunowie
Samorząd
Aktualności
Samorząd Studencki WIiT PK - Facebook
Sprawy socjalne
Domy studenckie
Listy - decyzje
System stypendialny
W Dziekanacie
Druki, podania i terminy
Godziny przyjęć Dziekanatu
Najczęściej zadawane pytania
Opłaty podczas studiów
Wirtualny dziekanat
Wnioski i opinie
Zawód i praca
STUDIA
Laboratoria dydaktyczne
Programy studiów
Program studiów 2018/2019
Program studiów 2019/2020
Program studiów 2020/2021
Program studiów 2021/2022
Program studiów 2022/2023
Program studiów 2023/2024
Studia międzynarodowe
Studia niestacjonarne
Studia stacjonarne
Informatyka
Matematyka
Nowa specjalność Cyberbezpieczeństwo
Nowa specjalność Data Science
Nowa specjalność Systemy Inteligentne i Rozszerzona Rzeczywistość
Nowy kierunek Matematyka Stosowana
SZKOŁA DOKTORSKA
Odwiedź SD PK na facebook
Szkoła Doktorska PK
WIRTUALNY SPACER WIiT
Wirtualny Spacer WIiT
WYKŁADOWCY
Ankiety PK
Badania statutowe
CEWSA
Harmonogram sesji egzaminacyjnej
Informacje o grantach i projektach
LIDER
Logowanie
Pracownicy Wydziału
Administracja / Dziekanat
Katedra Informatyki
Katedra Matematyki Stosowanej
Premia za aktywność
Projekty
Przeniesienie na stanowisko Profesora Uczelni
Syllabus PK
Wirtualny dziekanat
Wnioski i opinie
ZAPYTANIA OFERTOWE
Zapytania ofertowe
 • ADRES
 • Siedziba (mapa): 
  ul. Warszawska 24, 31-155 Kraków, Polska
  Wydział Architektury (lewy parter)

 • COPYRIGHT
 • Wszystkie prawa zastrzeżone
  Wydział Informatyki i Telekomunikacji
  Politechnika Krakowska