Wydział
Informatyki i Telekomunikacji

Dyplomy, egzamin dyplomowy


Organizacja roku akademickiego zarządzenie Rektora nr 38 z dnia 27 kwietnia 2020.
Harmonogramy obron:

1. Harmonogram obron wrześniowych na kierunku Matematyka - pobierz
2. Harmonogram obron wrześniowych na kierunku Informatyka wtorek - pobierz
3. Harmonogram obron wrześniowych na kierunku Informatyka czwartek - pobierz
4. Harmonogram obron wrześniowych na kierunku Informatyka piątek gr1. - pobierz
5. Harmonogram obron wrześniowych na kierunku Informatyka piątek gr2. - pobierz
[Mieczysław Mucha, 2020-09-19 20:19]
Zagadnienia na egzamin:
  1. Kierunek: Informatyka (zagadnienia na egzamin dyplomowy I i II stopnia są takie same dla studentów studiów stacjonarnych i niestacjonarnych)
   • Zagadnienia na egzamin dyplomowy, I stopień, na kierunku Informatyka (obowiązuje od: 01.12.2012) - pobierz
   • Zagadnienia na egzamin dyplomowy, II stopień, na kierunku Informatyka, specjalność: Grafika komputerowa i multimedia (obowiązuje od: 01.12.2012) - pobierz
   • Zagadnienia na egzamin dyplomowy, II stopień, na kierunku Informatyka, specjalność: Informatyka stosowana (obowiązuje od: 01.12.2012) - pobierz
   • Zagadnienia na egzamin dyplomowy, II stopień, na kierunku Informatyka, specjalność: Teleinformatyka (obowiązuje od: 01.12.2012) - pobierz
   • Zagadnienia na egzamin dyplomowy, II stopień, na kierunku Informatyka, specjalność: Analityka Danych/Data Science - pobierz
  2. Kierunek: Matematyka

 

[Mieczysław Mucha, 2020-09-17 10:26]
Szanowni Państwo, 
Egzaminy dyplomowe dla I i II stopnia studiów stacjonarnych i niestacjonarnych dla kierunków Informatyka oraz Matematyka więcej pobierz
Oświadczenie doc - pobierz
Oświadczenie pdf - pobierz  
[Mieczysław Mucha, 2020-09-03 21:43]

Terminy obron: 

1. Informacje dotyczące egzaminów dyplomowych we wrześniu 2020r. - pobierz

[Mieczysław Mucha, 2020-08-04 10:19]

Wzory dokumentów:

 1. Uwagi o sposobie pisania pracy dyplomowej - kierunek informatyka - pobierz
 2. Karta odejścia (Obiegówka WIiT) - pobierz pdf, pobierz doc
[Mieczysław Mucha, 2020-08-01 23:42]

Informacje dotyczące pracy dyplomowej i egzaminu dyplomowego: 

1. Uchwała Wydziału Informatyki i Telekomunikaji w sprawie zakresu i warunków przygotowywania prac dyplomowych w języku obcym oraz prowadzenia egzaminu dyplomowego w języku obcym - pobierz

2. Regulamin antyplagiatowy - pobierz

3. Procedura dyplomowania studentów na WIiT - pobierz, załącznik pobierz

Załączniki:

 • Oświadczenie o samodzielnym wykonaniu pracy dyplomowej -pobierz doc
 • Deklaracja wyboru tematu pracy dyplomowej - pobierz doc
 • Oświadczenie o zmianach w temacie pracy dyplomowej - pobierz pdf
 • Oświadczenie promotora w sprawie dopuszczenia studenta do egzaminu dyplomowego - pobierz
 • Oświadczenie studenta o zgodności treści wydrukowanego egzemplarza pracy dyplomowej z plikiem pracy w ASAP - pobierz pdf
 • Wniosek o wydanie kompletu dyplomu - pobierz pdf lub pobierz pdf
 • Strona tytułowa pracy dyplomowej - pobierz doc , pobierz latex
 • 6 zdjęć do dyplomu według wymogów (dodatkowe 1 zdjęcie w przypadku wnioskowania o wydanie odpisu dyplomu w tłumaczeniu na język obcy).
(* Fotografie do dyplomu i odpisów dyplomu o wymiarach 45 x 65 mm powinny 
być wyraźne i jednakowe. Mają odzwierciedlać aktualny wizerunek osoby, 
przedstawiać tę osobę bez nakrycia głowy i okularów z ciemnymi szkłami. 
Wyjątkiem jest osoba z wrodzonymi lub nabytymi wadami narządu wzroku, 
która może załączyć fotografie w okularach z ciemnymi szkłami, a osoba 
nosząca nakrycie głowy zgodnie z zasadami swojego wyznania – fotografie 
przedstawiające osobę z nakryciem głowy. Fotografie powinny mieć 
zachowane równomierne oświetlenie twarzy. Twarz na zdjęciu powinna 
mierzyć ok. 3,5 cm od czubka głowy do podbródka. Sylwetka na zdjęciu 
powinna być skadrowana jako popiersie w proporcji około 2/3 (głowa) do 
1/3 (tors). Tło fotografii powinno być jasne i jednolite. Fotografie 
umieszczone w dyplomie powinny przedstawiać absolwenta w stroju formalnym.) • Opłata za wydanie dyplomu wynosi 60 PLN komplet polski, 40 PLN za odpis w języku obcym.
 • Prace wraz z dokumentami składa się w sekretariatach instytutów.

4. Zagadnienia dotyczące praw majątkowych do prac dyplomowych - informacja radcy prawnego

5. Uwaga: prezentacja pracy dyplomowej powinna być wykonana w postaci pliku .ppt lub .pptx.

6. Forma elektroniczna pracy dyplomowej powinna zostać wygenerowana do formatu .pdf i zapisana na płycie CD lub DVD.

7. Wzór Opini i Recenzji pracy dyplomowej dla kierunku Informatyka obowiązuje od 02-04-2016- opinia pobierz i recenzja pobierz doc 

[Mieczysław Mucha, 2020-06-04 13:51]

Po obronie:

 1. Po obronie należy:
  • wydrukować „Kartę odejścia” i podbić ją w Bibliotece PK, Instytucie Dyplomującym i Biurze Karier,
  • uregulować ewentualne zaległości wobec uczelni, 
 2. Po odbiór dyplomu należy zgłosić się z wypełnioną „Kartą odejścia”
[Mieczysław Mucha, 2019-06-11 19:29]

Szanowni Państwo Dyplomanci!!!

 

Zgodnie z § 30 pkt. 4 Regulaminu Studiów Wyższych na Politechnice Krakowskiej do egzaminu dyplomowego może przystąpić student po złożeniu w dziekanacie lub przekazaniu komisji egzaminacyjnej legitymacji studenckiej, bądź dokumentu stwierdzającego fakt jej zgubienia bądź kradzieży. Wymóg ten nie dotyczy tylko studentów I stopnia, którzy po ukończeniu studiów zachowują prawo do posiadania legitymacji studenckiej do dnia 31 października roku, w którym ukończyli te studia.

[Mieczysław Mucha, 2019-06-11 19:28]
[Mieczysław Mucha, 2020-08-02 08:17]
 • ADRES
 • Siedziba (mapa): 
  ul. Warszawska 24, 31-155 Kraków, Polska
  Wydział Architektury (lewy parter)

 • TELEFONY
 • Dziekanat kontakt: dane kontaktowe
  Administracja Wydziału:
   12 628 31 52
  Biuro Dziekana: 12 628 31 58

 • COPYRIGHT
 • Wszystkie prawa zastrzeżone
  Wydział Informatyki i Telekomunikacji
  Politechnika Krakowska