Wydział
Informatyki i Telekomunikacji

Szkolenia Biblioteczne 2023/2024


Informacja dla  studentów I roku o terminach obowiązkowych szkoleń szkoleń bibliotecznych:

Zapraszamy na szkolenia biblioteczne.

Szkolenie biblioteczne jest obowiązkowe dla wszystkich studentów I roku PK. Podstawą uzyskania zaliczenia jest obecność.
Wyjątek stanowią:
Studenci II stopnia kontynuujący studia na PK, którzy są zapisani do Biblioteki PK zostają zwolnieni z obowiązku odbycia szkolenia.
Studenci II stopnia, którzy odbyli już szkolenie biblioteczne w Bibliotece PK lub w bibliotece innej uczelni wyższej zostaną zwolnieni z obowiązku odbycia szkolenia, po podpisaniu oświadczenia dostępnego w Wypożyczalniach BPK.

 

Szkolenie odbędzie się w dwóch terminach:

czwartek 19.10.2023 r. godz. 8.00

Link do spotkania:

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_ZDg2Y2M1Y2QtY2Q2MS00OTUwLWFlZmUtNzc3YmU5NWEyNTAw%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%225cf2acf2-acb4-4f1d-8076-6eda3f181eed%22%2c%22Oid%22%3a%22dce0d30a-5d50-41b8-ac19-e7e0a83ea6b3%22%7d

 

czwartek 19.10.2023 godz. 9.00

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_MjFjNjQzZGUtYzdkYS00N2RiLThhMDItYjM3ZmJkNGEzNDBi%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%225cf2acf2-acb4-4f1d-8076-6eda3f181eed%22%2c%22Oid%22%3a%22dce0d30a-5d50-41b8-ac19-e7e0a83ea6b3%22%7d

 

Dla osób, które nie będą mogły wziąć udziału możliwe są dodatkowe terminy:

 

Piątek, 20 października 2023 godz. 16.30 - 17.15

Link do spotkania:

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_ZTkwODRhY2MtZGYwYy00Y2NmLWI4YmEtNmNlNWFjMjA1MWRk%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%225cf2acf2-acb4-4f1d-8076-6eda3f181eed%22%2c%22Oid%22%3a%22dce0d30a-5d50-41b8-ac19-e7e0a83ea6b3%22%7d


Sobota, 28 października godz. 9.00 - 9.45

Link do spotkania:

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_ZTJjYTY0ZjEtYjc4My00NzVmLThkMjUtNTg2OTU0MjViNTQx%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%225cf2acf2-acb4-4f1d-8076-6eda3f181eed%22%2c%22Oid%22%3a%22dce0d30a-5d50-41b8-ac19-e7e0a83ea6b3%22%7d


Poniedziałek 30 października godz. 11.00- 11.45

Link do spotkania:

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_ZWJiMGU5ZjItMDk0OC00ZTFjLTk4M2ItYzViMDYzYWIzYTQz%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%225cf2acf2-acb4-4f1d-8076-6eda3f181eed%22%2c%22Oid%22%3a%22dce0d30a-5d50-41b8-ac19-e7e0a83ea6b3%22%7d


[Daniel Grzonka, 2023-10-17 12:53]
PRACUJ NA WIiT
Pracuj na WIiT
REKRUTACJA
Harmonogram dyżurów
II stopień - podział na specjalności
Program studiów(syllabus)
Rejestracja na studia
Serwis Rekrutacyjny PK
Studia Stacjonarne i Niestacjonarne
Informatyka
Matematyka
Wirtualny Spacer PK
Wydziałowa Komisja Rekrutacyjna
SPOŁECZEŃSTWO
Rada Społeczno - Gospodarcza
Trzecia Misja Uczelni
Współpraca KMS
STUDENCI
Ankiety PK
CEWSA
Koła Naukowe
Inne studenckie koła naukowe PK
Koło Naukowe COSMO
Koło Naukowe Informatyków Politechniki Krakowskiej
Studenckie Koło Naukowe Grafiki Komputerowej Visgraph
Studenckie Koło Naukowe Matematyków
Microsoft Azure for Education
Na studiach
Dodatkowe zajęcia z języka obcego
Dyplomy, egzamin dyplomowy
Harmonogram sesji egzaminacyjnej
Konkursy na prace dyplomowe
Oferty praktyk i staży
Organizacja Roku Akademickiego
Praktyki studenckie
Programy stypendialne
Przedmioty wybieralne
Rozkłady zajęć
Office 365 Education
Opiekunowie
Samorząd
Aktualności
Samorząd Studencki WIiT PK - Facebook
Sprawy socjalne
Domy studenckie
Listy - decyzje
System stypendialny
W Dziekanacie
Druki, podania i terminy
Godziny przyjęć Dziekanatu
Najczęściej zadawane pytania
Opłaty podczas studiów
Wirtualny dziekanat
Wnioski i opinie
Zawód i praca
STUDIA
Laboratoria dydaktyczne
Programy studiów
Program studiów 2018/2019
Program studiów 2019/2020
Program studiów 2020/2021
Program studiów 2021/2022
Program studiów 2022/2023
Program studiów 2023/2024
Studia międzynarodowe
Studia niestacjonarne
Studia stacjonarne
Informatyka
Matematyka
Nowa specjalność Cyberbezpieczeństwo
Nowa specjalność Data Science
Nowa specjalność Systemy Inteligentne i Rozszerzona Rzeczywistość
Nowy kierunek Matematyka Stosowana
SZKOŁA DOKTORSKA
Odwiedź SD PK na facebook
Szkoła Doktorska PK
WIRTUALNY SPACER WIiT
Wirtualny Spacer WIiT
WYKŁADOWCY
Ankiety PK
Badania statutowe
CEWSA
Harmonogram sesji egzaminacyjnej
Informacje o grantach i projektach
LIDER
Logowanie
Pracownicy Wydziału
Administracja / Dziekanat
Katedra Informatyki
Katedra Matematyki Stosowanej
Premia za aktywność
Projekty
Przeniesienie na stanowisko Profesora Uczelni
Syllabus PK
Wirtualny dziekanat
Wnioski i opinie
ZAPYTANIA OFERTOWE
Zapytania ofertowe
 • ADRES
 • Siedziba (mapa): 
  ul. Warszawska 24, 31-155 Kraków, Polska
  Wydział Architektury (lewy parter)

 • COPYRIGHT
 • Wszystkie prawa zastrzeżone
  Wydział Informatyki i Telekomunikacji
  Politechnika Krakowska