Wydział
Informatyki i Telekomunikacji

AKTUALNOŚCI


Subskrybuj Kanał RSS

Studenci II stopnia informatyki którzy rozpoczynają naukę od 1 semestru proszeni są o zgłoszenie się do dziekanatu w dniach 24 oraz 25 luty w godzinach 9-14 w celu podpisania ślubowania. W tych dniach godziny przyjęć będą wydłużone. Osoby,które w ciągu 14 dni od rozpoczęcia semestru nie podpiszą ww. dokumentów, zostaną skreślone z listy studentów.
Konkurs na najlepszą pracę dyplomową I i II stopnia w dziedzinie transportu dla absolwentów wyższych uczelni Krakowa więcej informacji pobierz
Kurs FPGA organizowany dla studentów I i II stopnia stacjonarnych Wydziału Informatyki i Telekomunikacji, więcej informacji pobierz
IT masters 
W ramach projektu  POWER (Program Operacyjny Wiedza, Edukacja, Rozwój) planowany jest cały cykl interesujących warsztatów i szkoleń dla studentów Politechnniki Krakowskiej. (pobierz)
Oferta stypendialna DAAD na rok akademicki 2020/2021  skierowana jest do studentów, absolwentów, doktorantów oraz naukowców z polskich uczelni. Szczegółowa oferta stypendialna, inne pomocne informacje oraz kontakt do DAAD w Warszawie znajduje się na stronie www.daad.pl
Dzięki uprzejmości Nokia Garage Wrocław udostępnione zostały dla studentów specjalnosci Teleinformatyka opracowania stanowiące nieocenioną pomoc dydaktyczną (materiały uzupełniające np. do przedmiotu Systemy telekomunikacji ruchomej). Zapraszamy do lektury ...
Ważne : studenci studiów niestacjonarnych 
Przypominamy, że zgodnie z Regulaminem Studiów student ma obowiązek terminowego wnoszenia opłat za studia lub usługi edukacyjne (Regulamin Studiów Wyższych na Politechnice Krakowskiej § 6 pkt. 9).
 • ADRES
 • Siedziba (mapa): 
  ul. Warszawska 24, 31-155 Kraków, Polska
  Wydział Architektury (lewy parter)

 • TELEFONY
 • Dziekanat kontakt: dane kontaktowe
  Administracja Wydziału:
   12 628 31 52
  Biuro Dziekana: 12 628 31 58

 • COPYRIGHT
 • Wszystkie prawa zastrzeżone
  Wydział Informatyki i Telekomunikacji
  Politechnika Krakowska